Outlook Web App
Hiển thị mật khẩu
Đăng nhập
Để đảm bảo an toàn thông tin, yêu cầu người sử dụng hộp thư điện tử thay đổi mật khẩu theo đúng qui định (ít nhất 8 ký tự với chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt và không chứa tên tài khoản đăng nhập)
Đơn vị quản lý: Trung tâm CNTT và Truyền thông Cần Thơ
Mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ:
BỘ PHẬN HỖ TRỢ THƯ ĐIỆN TỬ
Email: hotro@cantho.gov.vn
Điện thoại: 0807.1214