Outlook Web App
Hiển thị mật khẩu
Đăng nhập
Mục thay đổi mật khẩu tạm thời ngưng sử dụng, người dùng cần thay đổi mật khẩu xin liên hệ với Bộ phận hỗ trợ thư điện tử.
Đơn vị quản lý: Trung tâm CNTT và Truyền thông Cần Thơ
Mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ:
BỘ PHẬN HỖ TRỢ THƯ ĐIỆN TỬ
Email: hotro@cantho.gov.vn
Điện thoại: 0807.1214