Outlook Web App
THÔNG BÁO

Trung tâm CNTT và Truyền thông đang tiến hành nâng cấp hệ thống thư điện tử. Các hộp thư chuyển sang giao diện mới vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng bên dưới.

Hiển thị mật khẩu
Đăng nhập
Đơn vị quản lý: Trung tâm CNTT và Truyền thông Cần Thơ
Mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ:
BỘ PHẬN HỖ TRỢ THƯ ĐIỆN TỬ
Email: hotro@cantho.gov.vn
Điện thoại: 0807.1214 - 0979.905.081 (Trần Minh Châu)