Outlook Web App
Hiển thị mật khẩu
Đăng nhập
Để đảm bảo an toàn thông tin, yêu cầu người sử dụng hộp thư điện tử thay đổi mật khẩu có độ bảo mật cao (ít nhất 8 ký tự với chữ hoa, chữ thường, số hoặc ký tự đặc biệt) nhằm tránh bị đánh cắp mật khẩu
Đơn vị quản lý: Trung tâm CNTT và Truyền thông Cần Thơ
Mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ:
BỘ PHẬN HỖ TRỢ THƯ ĐIỆN TỬ
Email: hotro@cantho.gov.vn
Điện thoại: 0807.1214