Outlook Web App
Hiển thị mật khẩu
Đăng nhập
Chú ý: Người dùng hộp thư điện tử không nhấn vào bất cứ địa chỉ liên kết (đường link) trong thư giả mạo để thay đổi mật khẩu, mở khóa hộp thư, ...
Đơn vị quản lý: Trung tâm CNTT và Truyền thông Cần Thơ
Mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ:
BỘ PHẬN HỖ TRỢ THƯ ĐIỆN TỬ
Email: hotro@cantho.gov.vn
Điện thoại: 0807 1214
Chung nhan Tin Nhiem Mang